Stod » På plakaten » Gammeldansfestival ved Snåsavatnets bredd

5.-6. juli 2019

Program:

Fredag: kl 18.00 Alsang kl 19:30 Dans

Lørdag: kl 14:00 konsert (gratis) kl 19:30 dans

Det blir buskspelling på festivalområdet.

Solnes gård ligger på sørsiden av Snåsavatnet ved fv 763 ca 20 km nord for Steinkjer. Besøk vår hjemmeside: www.gammeldansfestival.123hjemmeside.no

Vogn og teltplass, salg av mat og drikke.

For nærmere info og bestilling av vognplass: 020 99 604-741 48 205