Stod » På plakaten » Inn på tunet – ferietilbud

Inn på tunet Trøndelag SA – ferietilbud i samarbeid med Steinkjer kommune/BUFDIR.

Gårdene er Norheim gård i Stod og Homnes gård på Steinkjer. Begge gårdene gleder seg til å ønske deg velkommen til flott ferieuke i sommer. Tilbudet har ingen egenandel/kostnad.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gjennom nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, gitt Inn på Tunet Trøndelag tilskudd for å arrangere ferieuker på gård til barn i alderen 6-18 år. Det er totalt 20 plasser fordelt på to uker 1 uke på hver av gården.

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk og vi, Inn på Tunet Trøndelag, har gleden av å ønske velkommen til gards i ukene 31 (29.juli-02. august) og uke 32 (5-9. August) Det er totalt plass til 20 personer fordelt over de to ukene. (10 på hver gård.) Ferietilbudet er et gratis tilbud til disse familiene – for mer informasjon og innhold samt påmelding – ta kontakt med Trude Refsås på tlf 93094011. Epost: trr@innpatunet.no. www.innpåtunetnordland.no.