Stod » På plakaten » Status for nytt idrettshus

Prosessen rundt bygging av nytt idrettshus går framover og snart blir det action på tomta.

Søknad om byggetillatelse er sendt Steinkjer kommune og vi avventer svar på denne før oppstart av arbeidet. Norconsult hjelper oss med dette arbeidet.

Tinglysing av festekontrakt som vi har skrevet med Steinkjer kommune er på gang.

Alle ansvarsretter er på plass:
Vei og grunnarbeider – Kurt Bye AS
Vann og avløpsanlegg – RørTek AS
Betongarbeider – Steinkjer Mur og Flis AS
Bygningsmessige arbeider – Byggmester Binde AS
Ansvarlig søker, konstruksjonsmessig sikkerhet og brannkonsept – NorConsult AS

Vi håper å få gjort tomtearbeider i løpet av sommeren (byggetillatelse må på plass først). Før vi får satt i gang dette må vi også finne en egnet fyllplass.

Har du innspill og har lyst til å bidra med smått eller stort, ta kontakt!

Byggekomiteen
Randi Torås, Leif Verstad og Tove Hatling Jystad