Stod » På plakaten » ÅPEN SETER

Barnas dag i Hatlingsetra lørdag 8. juni kl 12-16. Pinsemoro for barn i alle aldre; kattunger, natursti, skattejakt, ponnier, høner, hopp-i-høyet. Salg av pins´graut, pølser, svartkjelkaffe m.m. Gratis inngang!

Velkommen til seters.