Stod » På plakaten » Info fra frivilligsentralen/samfunnshuset

Våre to dyktige medarbeidere, Hege og Tomas, har dessverre valgt å si opp sine stillinger som daglig ledere ved frivilligsentralen og vaktmester på samfunnshuset. Tilfeldigheter gjorde at dette skjedde samtidig. Styret vil de nærmeste dager utlyse stillingen, for å videreføre det gode arbeidet som er gjort ved frivilligsentralen og samfunnshuset. Hege og Tomas vil jobbe som vanlig fram til de tar ferie i juli.

Styrene i frivilligsentralen og samfunnshuset.