Stod » På plakaten » 17. maiprogram i Stod

17.mai-program

Sunnan

10.00

Tog fra lefsefabrikken til grendehuset hvor det vil være salg av kaffe og noe å bite i, samt underholdning av Forr songlag.

Binde

09.30 – Frokost med påfølgende kaffe og kaker

10.00-11.30 – Leker for barna

11.45 – Oppstilling til tog12.00 – Tog fra samfunnshuset via Bjørdalkorsen og til sykeheimen. Videre tilbake til samfunnshuset.

13.00 – Sang v/Forr songlag, tale for dagen v/ordfører Bjørn Arild Gram og ord for dagen v/prest Anne Beate Leivann.

Velkommen!