Stod » På plakaten » Medlemskontingent på tur

Faktura for medlemskontingent i Stod idrettslag for 2019 er på tur. Medlemskontingenten brukes til å betale husleie i Stodhallen, vedlikehold av fotballbane og vinteranlegg, betale forsikringer m.m. Stod idrettslag har pr i dag 206 glade medlemmer og det er plass til mange flere. Bli med oss da vel :-)!
Og husk; betal fakturaen innen betalingsfristen, en purring koster mye penger som heller kunne vært brukt til å kjøpe en fotball eller scooterbensin eller annet gøy.
Mvh
Styret i Stod il