Stod » På plakaten » Årsmøte i Forr Historielag

Referat fra årsmøte i Forr historielag.

Årsmøte ble holdt 26.03.19 på frivilligsentralen.

Tillitsvalgte for 2019: Styret   Øyvind Moe leder                    tlf. 907 55 481

Torild Dyrstad nestleder           «   970 30 632

Per Ivar Gulvik kasserer           «    980 94 647

Hilfrid Gustad   sekretær          «    922 47 771

Odd Nordtug  styremedlem      «   917 37 446

Årbokkomite: Inge Sveås, Astrid Utgård, Leif Verstad og Arvid Hatling.

Kalenderkomite: Velges av styret

Revisorer: Kristin Jensen og Hilde Kristin Aunan.

Av saker det blant annet har blitt jobbet med i 2018 er å skaffe laget en ny hjemmeside for registrering av det rikholdige arkivet av fotografier som laget disponerer.

Laget vil med denne hjemmesida gjøre bildematerialet tilgjengelig for folk flest.

Så langt det er mulig vil fotografiene bli utstyrt med navn, sted og årstall. Dersom noen har relevante opplysninger å komme med når det gjelder fotografiene som er lagt ut, skal vi så langt råd er korrigere og gjøre tilføyelser.

Adressen for å komme inn hjemmesida er: forr-historielag.com

Hjemmesidas e-postadresse er: post@forr-historielag.com

For dere som har foto som dere vil ha med i fotoarkivet heller har opplysninger om tidligere utlagt foto brukes e-postadr.

Håper at mange vil benytte dette tilbudet.