Stod » På plakaten » Sterk og stødig hver fredag!

I ferbruar ble Sterk og stødig startet opp på Stod Samfunnshus.  Et samarbeid mellom Frivilligsentralen i Stod og  Frisklivssentralen i kommunen. Lena Björnback kommer til Stod hver fredag kl. 12.30 og leder trimmen. Her får hjelp til å bygge opp balanse og styrke med enkle øvelser. Sist fredag var vi åtte stykker, og det er plass til flere.

Velkommen!