Stod » På plakaten » FOR KIRKE ÅPNES FOR BRUK

Da er sikringsarbeidet, og pussinga av sprekker avsluttet. For øyeblikket jobbes det med å få inn anbud fra malere. I menighetsrådet så vi for oss at prosessen ville dra ut. Derfor ba vi om at kirka ble åpnet for bruk fram til årets konfirmasjon var gjennomført. Dette fikk vi medhold i, slik at fra nå, til slutten av mai er kirka åpen. Første gudstjeneste vil være 1. påskedag.

Menighetsrådet