Stod » På plakaten » Årsmøte Forr Historielag

Forr Historielag arrangerer årsmøte på Frivilligsentralen tirsdag 26.03.19 kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker for laget. Enkel servering. Velkommen!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret innen 20. mars.

Sakliste:

1. Valg av møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. Styrets årsmelding og regnskap.

4. Årsmelding og regnskap fra Stiftelsen Bakken.

5. Fastsetting av årskontigent og pris ved salg av årbøker og kalendere.

6. Rapport fra bygdebokkomiteen.

7. Presentasjon av forslag til ny hjemmeside.

 

8. Valg:

a. Valg av leder for 1 år.

b. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år.

c. Valg av varamenn til styret for 2 år.

d. Valg av kalenderkomite.

e. Valg av årbok-komite.

f. Valg av revisor.

 

Styret