Stod » På plakaten » Årsmøte i Stod idrettslag

Årsmøte i Stod idrettslag avholdes 19. mars kl 19.30 på Klubbrommet i Stod samfunnshus.

Saker til behandling bes oversendt leder i laget, Tove Hatling Jystad, innen 1. mars 2019.

 

Styret i Stod idrettslag