Stod » På plakaten » Stod Sanitetslag

Stod sanitetslag avholder årsmøte torsdag 28.02.19 kl. 19.00, i kjellerstua.
Saker må meldes styret innen 06.02.19.

Vibeke: 91683794