Stod » På plakaten » Infomøte for lag og foreninger 9. januar kl. 19.

Innkalling til møte på Frivilligsentralen onsdag 9. januar kl.19.00

Frivilligsentralen inviterer til møte for å prate om datasikkerhet og utleie av samfunnshus og hall, og litt informasjon om Tilskuddsportalen.

 Sakliste:

  1. Datasikkerhet – hvordan kan vi beskytte oss? Kort gjennomgang av ulike svindelmetoder.

          Tove Hatling Jystad vil også orientere om svindelsaken idrettslaget har vært utsatt for, slik at vi kan unngå at slikt skjer igjen.

 

  1. Frivilligsentralen vil gå igjennom rutiner ved leie av samfunnshuset og hallen.

 

  1. Informasjon om hvordan lag og foreninger kan bruke Tilskuddsportalen.

 

Velkommen!