Stod » På plakaten » Besøk på fredagskaffen 11. januar fra Frisklivssentralen

Den 11.Januar kommer fysioterapeut Lena Bjørnback ved frisklivssentralen i Steinkjer for å snakke litt om viktigheten med fysisk aktivitet når man blir eldre. Bjørnback har ansvar for flere treningegrupper for seniorer i kommunen, Sterk og stødig, og jobber i tillegg med livsstilsendring ved frisklivssentralen. Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. På frisklivssentralen legges det vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene utformes slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose. Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av tjenesten og gjennomføring av tilbudene.

I tillegg blir det selvsalgt kaffe og vaffel – velkommen!