Stod » På plakaten » Gang- og sykkelveg Lein – Gusthaugen er innvilget planleggingsmidler!

 

Det er nå gjort vedtak i fylkestingen i Trøndelag om planleggingsmidler til gang- og sykkelvegen  i 2019 og 2020 på strekningen Lein – Gusthaugen. Det vil da bla gjennomføres detaljregulering (reguleringsplan) for strekningen. Investeringsmidler vil komme når strekningen er detaljregulert og det er fattet vedtak om det i fylkestingen i Trøndelag.

Dette er et viktig første steg for å bli prioritert for planleggingsmidler. I nye Trøndelag skjer slike prosjekter på denne måten.

En stor takk fra stodbyggen til Anne Hulbækdal, FaU,  administrasjon og politikere i Steinkjer som har jobbet for å få igjennom dette vedtaket!

Prosessen for å få til en trygg gang-og sykkelveg er med andre ord godt i gang!