Stod » På plakaten » ÅRSMØTE 2018

ÅRSMØTE FORR SKYTTERLAG

 Forr skytterlag innkaller herved til årsmøte i miniatyrbanen i kjelleren på Stod sykeheim fredag 16. november 2018 kl.19.00

 Sakliste:

  • Åpning og konstituering
  • Årsmeldinger for 2018
  • Utdeling av premier/pokaler/utmerkelser
  • Regnskap
  • Fastsettelse av kontingent, priser og avgifter
  • Innkomne forslag
  • Valg

 Forslag til saker sendes til forr@skytterlag.no innen tirsdag 6. november

 Alle medlemmer som har fylt 16 år eller fyller år i løpet av året og har vært medlem i minimum ett år har møte- og stemmerett

         

 

 

Arbeidsutvalget