Stod » På plakaten » Hjelp oss med medlemsregisteret!

Stod Idrettslag har hatt et krav på seg til å ha digitalt medlemsregister innen 1. januar 2017. Vi er ikke alene om å være sene, men vi må nå ta et løft for å få registrert alle eksisterende og nye medlemmer i det nye medlemsregisteret. Vi ønsker at alle medlemmer hjelper oss med å sjekke at alt er registrert riktig.

Idrettslaget har valgt å bruke systemet som Norges Idrettsforbund har utviklet og som vi har tilgang på. Her har du full kontroll på dine registreringer gjennom Min idrett.

Min idrett håndterer både kjøp av lisenser, medlemsskap i flere idrettslag, familierelasjoner og gir foreldre/foresatte mulighet til registrere barn.

Det er viktig at vi får med alle. Spesielt i familiemedlemsskap da vi får støtte pr. medlem fra Idrettsforbundet.

Vi anbefaler Min idrett på det sterkeste, men det finnes tilfeller for at Min idrett ikke er hensiktsmessig (f. eks ved støttemedlemsskap). Vi kan legge disse manuelt inn i registeret til idrettslaget.

Vi ønsker nå at alle som er eller ønsker å være medlem i Stod Idrettslag 

  • Registerer seg på Min idrett – Søke opp Stod Idrettslag å be om medlemsskap
  • Gå inn på Min idrett og sjekke at opplysningene er riktig
  • Registerer familiemedlemmer
  • Er det ikke aktuelt med Min idrett eller du er i det minste tvil om at ting er registrert riktig kan du ta kontakt med idrettslaget via skjemaet nedenfor. Da tar vi en manuell sjekk.

Vi ønsker at flest mulig betaler ved innmelding, slik at vi unngår kostnader med å sende ut faktura. Kontingenten kan betales til kontonummer 4202 23 84710 eller direkte på VIPPS 127213. Husk å merke med navn!

For mer info  se Medlem i Stod ILog Medlemsregister

Min idrett finnes også som app.

Med vennlig hilsen Tove Hatling Jystad, leder Stod idrettslag, tlf 41 41 34 41

Medlemsregister Stod Idrettslag

Skjema for innlegging av medlemmer til Stod Idrettslag.
    Det er viktig at man benytter kommentarfeltet nedenfor. Hvem er i familie med hvem og lignende?
  • Her er det vikitg at man varsler om familiemedlemsskap og hvem som er foresatte for barn. Vi må ha minimum navn og fødselsdato på alle medlemmene i familien. Husk alle skal med. Ved utmelding skriv "utmelding".
    Medlemsregisteret til Norges idrettsforbund følger reglene for oppbevaring av personopplysninger. For mer info se her.