Stod » På plakaten » Kyr på beite

I dag slapp vi ut kyrne fra fjøset. Det betyr at det enkelte dager er elektrisk gjerde over avlingsveien som går fra Bjørdalvegen oppover til Gusthaugen. Vi synes det er veldig trivelig at så mange tar trimturen langs avlingsveien og håper at dere fortsetter med det også når kyrne er på beite. Når kyrne går på den andre siden av avlingsveien i forhold til fjøset, må dere åpne og lukke gjerdet ved å hekte av og på håndtaket på strømtråden.

Vi ønsker dere velkommen ut på tur!

Tove og Snorre