Stod » På plakaten » Den bortgjemte trimkassa

Årets 1. turmål starter ikke langt fra hjemplassen til ei kvinne som stod i fare for å miste livet, anklaget for «svartekunster».    273 år etter rettsprosessen ble det bygget en kjærkommen skole i det samme området.

Mange av dagens Stodbygg har også hatt undervisning i denne skolebygningen.      Sørvest for hvor skolehuset lå, finner dere en skogsbilvei.

Følg denne oppover og gjennom den litt trollske skogen.

Dere vil krysse en bekk som renner ut i et vatn.

Gerhard Schønning møtte i sin tid troverdige vitner som hevder å ha sett sjøormen i dette vatnet.

Ta til venstre, når dere møter på en annen skogsbilvei opp halla.

Når dere kommer til trærne på geledd, fortsetter dere gjennom alléen,

og «tampen brenner» for «Den bortgjemte trimkassa».

Det er mulig å fortsette stien innover – den er merka og rydda.

Slik kan dere velge å leite opp trimkassa ved å komme stien nordøstfra.

Startpunktet er da i skogkanten på toppen av monsterbakken i «Sunnan-rittet».

 

Når storfeet kommer på beitet, er startpunktet lenger vest og merket ved myra.

OBS! Kommer dere da sørfra, ta av til venstre, ved pila, i nedoverbakkene.

 

Om det blir kinkig å finne fram, ring Anne på 932 21 558.

Det er lurt med støvler eller anna vanntett skotøy.

 

God tur!

Hilsen fra trimutvalget i Stod idrettslag