Stod » På plakaten » MENIGHETSMØTE I FOR KIRKE

Søndag 11. Mars er det gudstjeneste i For kirke kl. 11.00. Blant annet er det der 2 barnedåper. Etter gudstjenesten er det menighetsmøte. Her er det referatsaker fra årsmøte i menighetsrådet. Vi serverer samtidig kaffe og kake. Alle er hjertelig velkommen.

Menighetsrådet