Stod » På plakaten » Lagsmesterskap felt 2018 og Pokalkonkurranse Felt Forr-Kvam-Snåsa

Lagsmesterskap felt arrangeres lørdag 17. mars
Pokalkonkurranse felt Forr-Kvam-Snåsa arrangeres lørdag 24. mars

Lagsmesterskap felt lørdag 17. mars

Forr skytterlag arrangers lagsmester felt lørdag 17. mars på Bjørdal skytebane. Påmelding på banen kl.10.00-11.00. Klasse 1,2,3,4,5,V55,EJ og Jeger skyter grovfelt. Klasse NU,NV,R,ER,J,V65,V73 skyter finfelt. Klasse 1 kan skyte finfelt, men da kun med salong kaliber 0,22.

 

Pokalkonkurranse felt Forr-Kvam-Snåsa lørdag 24.mars

Forr skytterlag arrangerer pokalkonkurranse felt Forr-Kvam-Snåsa lørdag 24. mars på Bjørdal skytebane. Påmelding på banen kl.10.00-11.00. Klasse 1,2,3,4,5,V55,V65,V73,ER,EJ kan delta. Alle klasser skyter grovfelt.

Program pokalkonkurranse felt:

Grovfelt for alle klasser. 5 hold på oppgitt avstand. Klasse ER,V65,V73 og klasse 1 skyter alt liggende med respitt. Klasse J,EJ,2,3,4,5,V55 skyter ett hold på Kne med respitt.

Følgende respitt gjelder:

Klasse ER, V55 og V65: 1 treff

Klasse J, 3 og V73: 2 treff

Klasse 2: 3 treff

Klasse 1: 4 treff

Øvrige Klasser: 0 treff