Stod » På plakaten » Elevrådet og FAU ved Binde skole vil oppmuntre alle i bygda til å stille opp på HUNT4 !

Elevrådet og FAU ved Binde skole vil oppmuntre

alle i bygda til å stille opp på HUNT4 !

FAU i skolekretsen med størst oppslutning får kr. 10.000 fra kommunen. Dette vil for vår del kunne gi elevene den zip-linen i skolegården som de lenge har ønsket seg.

En annen gulrot er at det trekkes ut en el-sykkel som premie blant de som deltar i Steinkjer. Og alle deltakerne i fylket konkurrerer om hovedpremien, som er en el-bil.