Stod » På plakaten » Kan du hjelpe oss med ideer til bord- og benkløsninger?

Gusthauggruppen arbeider videre med prosjektet der området blir formet på en slik måte at det blir spennende å ta turer dit. En del av planen er å lage bord- og benkløsninger som er utformet slik de som skal bruke området ønsker det.

I Bolysprosjektet er det et delprosjekt som går på estetikk på Binde der vi ønsker å fremheve sentrum i bygda. Her er nå etablert en prosjektgruppe som skal arbeide med prosjektet framover.

I begge disse prosjektene vil løsninger med benker og eller bord være en del av estetikken, og vi ønsker at du sender inn dine forslag til Frivilligsentralen. Kanskje blir din idè brukt videre på Gusthaugen? Ta bilder, lag skisser med mere og send oss ideer! Vår mailadresse er frivillig@stod.no, vi er å treffe på tlf 94173476 og for en prat på kontoret.